Bộ Công Thương vừa đưa ra dự báo về nhu cầu đối với một số vật liệu xây dựng như thép, xi măng…trong năm 2012. Theo dự báo, tổng nguồn cung thép xây dựng trong năm 2012 ước đạt 6,83 - 6,95 triệu tấn. Sản xuất trong nước đạt khoảng 6,17 – 6,29 triệu tấn. Nhập khẩu khoảng 0,66 triệu tấn (tương đương năm 2011).

Cũng theo dự báo của Bộ Công Thương, trong năm 2012, xét cân đối cung cầu trên thị trường thép xây dựng nội địa hoàn toàn được đảm bảo. Hiện công suất sản xuất thép xây dựng của các nhà máy đã đạt 8,99 triệu tấn/năm, vượt xa so với nhu cầu tiêu thụ và con số này tiếp tục được nâng lên khi một số dự án được đưa vào hoạt động.

Theo cpv.org.vn

www.thepchauau.com