Nhà sản xuất thép Nhật Bản Nippon Steel và nhà sản xuất thép mạ cuốn nóng Al Ghurair Iron & Steel (AGIS) của UAE, một công ty con của Tập đoàn Al Ghurair, đã thành lập một liên minh chiến lược.

Theo thoả thuận này, Nippon Steel sẽ đầu tư vốn vào trong AGIS thông qua chuyển nhượng cổ phần, theo đó Nippon Steel sẽ có được 20% quyền biểu quyết trong AGIS, còn AGIS là chi nhánh của Nippon Steel.

Nippon Steel nói rằng, với khoản đầu tư này, họ sẽ có thể "nắm giữ thị phần thép dẹt trong lĩnh vực xây dựng của MENA [Trung Đông và Bắc Phi] và Tây Á thông qua việc cung cấp nguyên liệu sản xuất thép cuộn cán nóng cho AGIS".

Theo SteelOrbis

www.thepchauau.com